کتاب شناسی امام حسین (ع)
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کازرونی ، محسن / سیمای پرفروغ سیدالشهادا / محسن کازرونی . ـ قم : مدین ، 1371 . 299 ص . 1500 ریال . کتابنامه : ص . 283ـ 285 . 1 . حسین بن علی ( ع )، امام سوم ، 4ـ 61 ق . 1 . واقعه کربلا ، 61 ق .
آدرس اینترنتی